Er du interesseret i erhvervsnyheder fra dit lokalområde, eller har du en virksomhed, som gerne vil dele en interessant historie? SMVnyt er mediet der bringer lokale nyhedshistorier fra små- og mellemstore virksomheder. Som et lokalmedie for erhvervsstof er SMVnyt ikke underlagt de klassiske og stringente nyhedskriterier, men der skal naturligvis være en grund til at en historie skal frem i lyset.

De fem nyhedskriterier er aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Disse kriterier er med til at definere om noget – objektivt set – er en god nyhed. Hos SMVnyt er faktorer som identifikation og aktualitet naturligvis væsentlige for en historie. Der skal nemlig helst være en aktuel anledning til at bringe historien, ligesom forankringen i nærmiljøet er med til at underbygge identifikationsfaktoren.

Virksomheder kan blive set

Tanken bag SMVnyt er at skabe en kanal med kvalitetsindhold og nyhedsværdi. Ofte har små- og mellemstore virksomheder ikke ressourcer til at producere og bringe nyhedshistorier, selvom der kan være masser af spændende historier at fortælle. Opkøb, ejerskifte, jubilæer og udvidelser er alle interessante emner, som fortjener at blive bemærket. Det samme gælder når nye iværksættere springer ud som virksomhedsejere. Kort sagt; det er nok at fortælle.

Når nyhedshistorierne bliver lagt online på SMVnyts hjemmeside, kan virksomhederne frit dele historien på sociale medier, og på denne måde skabe yderligere opmærksomhed omkring historien. Herudover sørger et direkte link til virksomhedens hjemmeside for at trække trafik til siden, ligesom det bidrager positivt i forhold til SEO og linkbuilding for virksomheder, der går op i det.

Styrker lokalsamfundet

Erhvervsnyheder fra lokalsamfundet kan også være med til at holde optimismen oppe. Men mange mindre bysamfund er pressede i forhold til handel og arbejdspladser, kan det være skønt med nogle positive historier fra egnen. Lokalnyheder som virkelig er lokale. Nyhedshistorierne på SMVnyt kan altså være med til at få forbrugere og erhvervskunder til at tænke lokalt, og støtte det lokale erhvervsliv.

Det kan godt være at nyhederne ikke byder på de største sensationer og konflikter, men de opfylder til gengæld en række ganske håndgribelige formål. Har du brug for opmærksomhed omkring din virksomhed, så kan du med fordel overveje at få din nyhed på SMVnyt.