Ejendomsvurderingerne er landet

Det har godt nok taget hen ved 10 år, hvor ejendomsvurderingerne er blevet udskudt gang på gang, men nu er det nye system for ejendomsvurderinger under Skat ved at blive implementeret. Det kan have betydning for dig som boligejer – vil du vide hvorfor, så læs videre her.

 

Det nye system for ejendomsvurderinger

De nye offentlige ejendomsvurderinger, som foretages af Vurderingsstyrelsen under Skat, baserer sig på en ny beregningsmodel. Allerede med ejendomsvurderingerne 2022 står det klart, at den model betyder bortfald af en mængde rabatter, der tidligere har været gældende for hustande med særlige udfordringer.

 

Rabatter, hvad vil det sige?

Der har historisk været givet nedslag i den offentlige ejendomsvurdering for hustande, der har været påvirket af f.eks. støj, røg og lugt gener, mindre attraktiv beliggenhed, blød bund eller nærliggende højspændingsledninger. Det har konkret betydet, at ejendomme omfattet af disse forhold har betalt en lavere ejendomsskat. Disse rabatter slettes nu.

 

Offentlig ejendomsvurdering og styrelsens vejledningspligt

Endnu værre er det, at boligejerne, når de modtager deres nye vurdering fra Skat, ikke gøres opmærksom på slettede rabatter. Det er ifølge flere førende advokater og eksperter et brud på Vurderingsstyrelsens vejledningspligt. Og det betyder, at det er op til den enkelte boligejer, at vide eller opdage, at en tidligere rabat er bortfaldet.

 

Ejendomsvurdering klagemulighed

Og for at det ikke skal være løgn, har man som boligejer kun fire uger fra modtagelsen af den nye vurdering til at gøre indsigelse, hvis man mener, at vurderingen ikke er korrekt. Når man ikke at gøre indsigelse i tide, men først efterfølgende opdager et problem, skal man indgive en egentlig klage over sin vurdering. Og den proces er væsentlig mere bøvlet end en indsigelse.

 

Ejendomsvurderinger, ny model gældende hvornår?

Det gælder nu, og skal man tage Vurderingsstyrelsens ord for pålydende, kommer det ovenfor beskrevne også til at være praksis fremadrettet for ejendomsvurderingerne 2023 og ejendomsvurderingerne 2024. Det er styrelsens opfattelse, at 4-ugers fristen for indsigelse står ved magt.

Juridisk bistand

Er du, som boligejer, ramt af en slettet rabat, og har du overskredet fristen for indsigelse af den ene eller anden grund, er en klage din eneste mulighed. Det koster i sig selv et gebyr på 1.100 kr. og kan vise sig ganske vanskeligt at komme igennem med. Blandt andet vil du skulle bevise, at den nye offentlige ejendomsvurdering af din bolig er mere end fem procent fejlagtig. Det kan være rigtig svært, som almindelig boligejer, at opstille og godtgøre det regnestykke, der viser 5% fejl i vurderingen, og du kan have behov for juridisk assistance.

 

Ejendomsvurdering advokat

North Advokatpartnerselskab er specialister indenfor skatte- og ejendomsforhold. Du er velkommen til at kontakte dem for en helt uforpligtende vurdering af din sag, hvis du har overskredet 4 ugers fristen for indsigelse, efter du har modtaget ny ejendomsvurdering. Vurderingen danner grundlag for fremtidig beregning af din boligskat, og alles forventning er, at den nye model kommer til at gælde i mange år fremover. Det kan altså handle om rigtig mange penge, set over en årrække.

 

Hvor mange boligejere drejer det sig om?

Ifølge en undersøgelse foretaget af Danmarks Radio er der tale om mindst 300.000 hustande, der mister en tidligere rabat. Når skattevæsnet fremadrettet fastlægger din boligskat, på baggrund af de nye ejendomsvurderinger, er der altså en vis sandsynlighed for, at du også bliver ramt af den nye model. I runde tal skal ca. 1.7 millioner ejendomme have en ny vurdering. Mindst 300.000 af dem, ifølge DR, vil miste en rabat, så chancen for at du bliver ramt, er altså rundt regnet 17,6% eller lidt over én ud af seks. Det er som oddsene i russisk roulette.