Du behøves ikke leve med rygsmerter bare fordi du er ældre

Vi lever længere og længere generelt. Og nutidens ældre generation lever i dag et langt mere aktiv liv end nogensinde. Men ligesom hos de yngre generationer oplever den ældre generation i større eller mindre grad gener og smerter fra ryggen, nakken og muskler og led. Men i modsætning til den yngre generation er der færre der får gjort noget ved deres smerter.

 

Befolkningen over 65 år er således underrepræsenteret hos kiropraktor. At de ældre ikke benytter kiropraktor, skyldes dog ikke at de ikke har smerter og gener.  Ryggener og smerter og gener i bevægeapparatet generelt er omtrent lige så hyppigt hos de +70-årige som hos de 40 årige. Til gengæld fylder de ikke nær det samme i sygestatiskkerne da de jo af oplagte grunde ikke skal sygemeldes fra et arbejde.

 

Din Kiropraktor kan hjælpe

Økonomi kan være en faktor men ofte er der også tale om ren prioritering af eget velbefindende og forventningen om at det måske er meget normalt at have gener i muskler og led når man er nået en vis alder. Men det behøver ikke nødvendigvis at være tilfældet.

 

Forskning viser at behandling hos kiropraktor også hos den ældre generation har en gavnlig effekt målt på smerter og livskvalitet. Og ud over måske let muskelømhed eller kortvarige gener er der som oftest ingen bivirkninger ved kiropraktisk behandling.

 

Hos den ældre gruppe ser man ofte at selv små forbedringer kan ændre meget i livskvalitet. Omvendt ser man også at selv små problemer kan vokse sig større hvis der ikke bliver taget hånd om dem i tide.

 

Smerter og gener hos især den ældre generation kan være selvforstærkende. Ofte undgå man bevægelse og aktivitet som provokerer smerter, hvilket især hos de ældre kan betyde hurtigt nedsat fysisk formåen og derved fremadrettet øget mulighed for smerter og gener såvel som sygdoms risiko.

 

For den ældre med f.eks. spinaltstenose kan en ændring i gangdistance fra 100m til f.eks. 500m være afgørende for dagligdags funktioner som f.eks. at gå ned og handle, deltage i sociale sammenkomster mm. Livskvaliteten kan derfor meget små forbedringer højnes markant for gruppen med flest problemer.

 

Som med spinalstenose kan atrose (slidgigt) hos den ældre gruppe være yderst hæmmende for en aktiv livsstil. Vi kan selvfølgelig ikke fjerne slidtagen men vi kan lindre og hjælpe på smerter og generne forbundet med slidgigten, og derved sikre en så aktiv livskvalitet som muligt.

 

Få hjælp til et mere aktiv liv med færre smerter – book tid til Kiropraktor i dag.